כמה פרטים על מדיניות האתר:

מושגים:

מארח - חברה הנותנת שירות אירוח אתרים באינטרנט. (במקרה שלנו www.brinkster.com ארה"ב)

מנהלי האתר - בעלי גישה מלאה לתוכנה ולכל הנתנונים המוחזקים באתר. (אני :)

ראשי העמותה/הקבוצה - מספר אנשים המייצגים את העמותה/קבוצה בפני מנהלי האתר. (לפי החלטת ועד/ראש העמותה/הסכמה של כל חברי הקבוצה)

משתמש (של עמותה)- מתנדב של עמותה מסויימת אשר מקבל שם וסיסמה ישירות ממנהל האתר באון אישי. לפי הגדרת מנהל העמותה או ראש הקבוצה יקבעו משתמשים אשר יהיו רשאיים לעדכן נתונים במערכת. שאר המשתמשים יוכלו רק לצפות בנתונים.

גולש - כל אחד.

מידע פומבי - מידע שכל גולש יכול לקבל אותה.

מידע פרטי (של העמותה) - רק משתמשים השייכים לאותה עמותה יכולים לראות ולעדכן אותו.

מידע משותף (בין העמותות) - מידע שכל המשתמשים יכולים לראות, אבל הגולשים - לא.

ההתחייבות של מנהלי האתר כלפי המשתמשים בנוגע למידע השמור בו:

0. למנהלי האתר אין שום כוונה למסור מידע פרטי של העמותה לשום גורם או להחזיק בו, ללא בקשה/רשות מצד ראשי העמותה/הקבוצה.

1. יחד עם זאת, האתר אינו מאובטח לשמירת מידע רגיש. מנהלי האתר פותרים את עצמם מכל אחריות בעקבות השגה או שיבוש מידע פרטי של העמותה על ידי גורם שיפרוץ לאתר או ישיג את המידע באופן לא חוקי אחר.

2. ובנוסף להכל, מנהלי האתר, לא רואים את עצמם אחריאים על אובדן מידע של העמותה כתוצרה מתקלה כלשהי. אלא רואים את ראש העמותה/הקבוצה אחראים על שמירת גיבויים למידע שלהם.

3. המידע היחיד הנגיש לגולשים - לוח מודעות של העמותה. המידע שיופיע במודעה - שם בעל חיים, טקסט המודעה, והתמונות. אפשרות לחפש בעל חיים לפי מספר שבב, כאשר הפרטים שיופיעו הם תאור של הכלב ומספרי טלפון של העמותה. לא יופיעו פרטי הבעלים של הכלב או מקום החזקתו.

4. ברגע זה אין שיתוף מידע בין העמותות. יש כוונה לאפשר בקרוב שיתוף מידע על בעלים, המחפשים לאמץ כלב/חתול, או על אימוץ מוצלח/כושל שהיה. בכל מקרה שיתוף המידע יעשה באופן יזום בלבד, על ידי מתנדבי העמותה, וכל פרטי מידע בפני עצמו.

5. רשימת משתמשים של עמותה הוא חלק ממידע פרטי של העמותה.