אתר זה הוקם לשרות עמותת "ראשון אוהבת חיות" לצורך ניהול מידע של העמותה.

האתר פתוח גם לשימוש כל עמותה אחרת או קבוצת מתנדבים שמטרתה עזרה לבעלי חיים במצוקה.

האתר הוקם בהתנדבות, וללא מטרת רווח. כיום השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, למרות העלויות של חבילת האירוח. יתכן, ובעתיד נתחלק בעלות זו.

כמה מילים על המדיניות

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שלאה,

בברכה,

סוה חמלניצקי

admin@findpet.info

0545-985850